PRESSMEDDELANDE

Cecilia Frisk blir publisher på TTELA

Cecilia Frisk utses till publisher på TTELA och antar därmed det övergripande resultatansvaret för tidningen. Rekryteringen görs internt inom Stampen Media där Cecilia Frisk idag har rollen som ställföreträdande ansvarig utgivare och redaktionschef på Hallands Nyheter.

– Vi är glada över att kunna utse Cecilia till publisher. TTELA står inför ett antal utmaningar framöver och jag är övertygad om att Cecilia med hennes kompetens och mångåriga erfarenhet inom Stampen är helt rätt person för att genomföra dessa. Det känns extra roligt att kunna rekrytera rollen internt, säger Johan Hansson, vd Stampen Media.

– TTELAs fokus framåt är bland annat att lansera Plus-prenumerationer, ytterligare stärka den lokala journalistiken och att jobba mer med rörlig bild och live-sändningar. Samtidigt ska vi realisera vår övergripande strategi med ökat fokus på läsarintäkter, fortsätter Johan Hansson.

Publisher-rollen är ny inom Stampen Media och en följd av de lokala organisationsförändringar som presenterades under våren. För att stärka bolagets fokus på västkusten tillsattes lokala ledningsgrupper på varje marknad och i samband med detta utsågs Viveka Hedbjörk till publisher med resultatansvar för Hallandsposten och Hallands Nyheter. Nu utses Cecilia Frisk, på TTELA, till Stampens andra publisher. I ansvarsområdet ingår även gratistidningarna Trollhättan 7 Dagar och Vänersborgaren.

– Det är med stor glädje jag tar mig an rollen som publisher på TTELA. Jag har haft två fina år på Hallands Nyheter och ser nu fram emot nya utmaningar på TTELA. Det ska bli jättekul att tillsammans med medarbetarna få driva tidningen framåt och fortsätta förse Trollhättan/Vänersborgs-regionen med lokal kvalitetsjournalistik, säger Cecilia Frisk, tillträdande Publisher TTELA.

Cecilia Frisk tillträder sin nya roll som publisher på TTELA under augusti. Parallellt kommer en rekrytering på Hallands Nyheter att ske.

För mer information kontakta:

Helena Aru, presskontakt Stampen
0709-189501, helena.aru@stampen.com