FINANSIELLT

Tidigare resultat

Ekonomiska sammanställningar

Här kan du ta del av ekonomiska sammanställningar från vår verksamhet. Året i korthet beskriver kortfattat verksamheten för helåret och delårsrapporten ger en överblick av verksamheten halvårsvis.

Citat-tecken Det är mycket glädjande att kunna rapportera ett positivt resultat för Stampengruppen 2017. Året har präglats av återhämtning och normalisering efter rekonstruktionen av gruppens balansräkning 2016, men också av nya satsningar på innehåll och digitala affärsmodeller. Citat-tecken
Martin Alsander, fd VD och koncernchef

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss