PRESSMEDDELANDE

Stampen Media fortsätter förbättra resultatet

Stampen Media ökar intäkterna med 13 procent under andra kvartalet och levererar ett EBITDA på 19 miljoner kr. Detta är en förbättring med 13 miljoner kr jämfört med motsvarande period 2020.

– Vi möter coronapåverkade jämförelsetal på annonssidan, vilket har gjort det lättare att växa. Med det sagt har de digitala annonsintäkterna ökat med 42 procent, vilket är en kraftig förbättring även jämfört med andra kvartalet 2019. Vi har parallellt haft en fortsatt bra underliggande tillväxt inom både prenumeration och distribution på 7 respektive 28 procent under kvartalet, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Stampen Media nådde ett antal milstolpar under kvartalet:

• Över 100 000 digitala prenumeranter

• Göteborgs-Posten passerade 50 procent digitala prenumeranter

• VTD nådde två miljoner hanterade paket i den nya distributionsterminalen

• Stampen Media ökade utgivningsfrekvensen till tre dagar på Mölndals- och Kungsbacka-Posten

– Allra mest nöjd är jag med att vi har passerat 100 000 digitala prenumeranter och gör det med fortsatt stark tillväxt. Denna position ger ett mycket bra utgångsläge inför vår fortsatta digitala transformation. Totalt sett är nu 43 procent av vår prenumerationsbas digital, en ökning med 7 procentenheter jämfört med föregående år, samtidigt som vi har ökat det totala antalet prenumeranter, säger Johan Hansson.

Under kvartalet har Stampen Media tagit en omstruktureringskostnad på 14 miljoner för nedstängningen av Wallstreet Media. Detta är en följd av att Wallstreet tappar kontraktet med Västtrafik från och med 1 januari 2022.

För kommentarer, kontakta: Anna Wiking Presskontakt Stampen Media anna.wiking@stampen.com 031-62 43 70