PRESSMEDDELANDE

Göteborgs-Posten instiftar Executive MBA-stipendium
– vill stärka västsvensk konkurrenskraft

I syfte att bidra till det västsvenska näringslivets långsiktiga innovations- och konkurrenskraft instiftar Göteborgs-Posten, i samarbete med Handelshögskolan vid Göteborgs universitet, ett stipendium som täcker kostnaden för en plats på Executive MBA-programmet i Göteborg. Stipendiet ska ges till en person som bedöms kunna bidra till en positiv utveckling för sin organisation och Västsverige.

Executive MBA-programmet vid Handelshögskolan i Göteborg är en ledarutbildning som är engelskspråkig och sträcker sig över 21 månader. Deltagarna arbetar samtidigt som de går programmet som ges på deltid. Utbildningen är avgiftsbelagd. Kostnaden, 465.000 kronor, betalas av deltagarnas arbetsgivare. Göteborgs-Postens stipendium gör det nu möjligt även för en person vars arbetsgivare inte kan betala att gå programmet.
– GP vill bidra till det västsvenska näringslivets innovations- och konkurrenskraft. Med utbildning kan människor utvecklas som individer och ledare och därmed stärka sin organisation”, säger GP:s marknadschef Josefin Meyer.

För Göteborgs-Posten var det ett självklart initiativ att skapa stipendiet eftersom tidningen utökat ekonomibevakningen de senaste åren.

Christofer Ahlqvist, chefredaktör på GP, utvecklar:
– Oavsett vilken inriktning en person har på sin karriär är det viktigt att hålla koll på vad som händer i samhället och i världen samt förstå varför det händer. Den omvärldsbevakningen erbjuder GP sina läsare dagligen och därför är ett sådant här samarbete helt naturligt för oss.

Helhetssyn på företagsledning

Deltagarna i Executive MBA-programmet får en bred bas av kunskaper, metoder och verktyg och en helhetssyn på utveckling och ledning av företag som förbereder dem för ett större ansvar. Programmet har en nordisk-asiatisk inriktning med tonvikt på nordiska affärsstyrkor som hållbarhet, innovation och internationell handel och på de asiatiska tillväxtmarknadernas kultur och affärslogik.

Nya kandidater breddar gruppen

Grupperna brukar ha deltagare som representerar många nationaliteter och kommer från väldigt olika branscher. Förutom den egna personliga och professionella utvecklingen nämner tidigare deltagare ofta utbytet med övriga i gruppen som en av programmets främsta styrkor. I och med stipendiet kan bredden i gruppen öka än mer, menar Per Cramér, rektor på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet:
– Tack vare GP:s initiativ kan vi nå kandidater som annars inte hade kommit ifråga. Stipendiet bidrar till en breddad rekrytering till programmet. Därmed kan mångfalden i gruppen utökas ytterligare vilket gagnar utbildningens kvalitet”, säger han.

Fakta och förutsättningar

  • Handelshögskolan vid Göteborgs universitet är den enda skola i Sverige som ger ett Executive MBA-program och har en “Triple Crown”-ackreditering, en internationell kvalitetsstämpel
  • Föreläsarna på Executive MBA-programmet kommer från Handelshögskolan och dess partneruniversitet runt om i världen
  • Programmet innehåller två internationella resor för studier vid universitet i Hangzhou och Shanghai, Kina och Bangalore, Indien (när läget med pandemin åter tillåter detta)
  • Genomgånget program ger deltagaren 60 högskolepoäng och en masterexamen
  • För att kunna bli stipendiat krävs en akademisk examen motsvarande Bachelor, minst tre års relevant arbetslivserfarenhet, mycket goda kunskaper i engelska samt att arbetsgivaren stödjer deltagandet i utbildningen
  • Juryn består av GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist, GP:s marknadschef Josefin Meyer, Handelshögskolans dekan Per Cramér samt från GU ExEd: VD Håkan Ericson och affärsutvecklingschef Peter Salomonsson
  • Programmet startar den 7 oktober
  • Stipendieansökan görs via www.gp.se/stipendium senast den 20 juni

Mer info här www.gp.se/stipendium

Kontakt

Josefin Meyer, marknadschef GP
josefin.meyer@gp.se
031-624000