PRESSMEDDELANDE

Göteborgs-Posten passerar
125 000 prenumeranter

Redan i maj passerade Göteborgs-Posten sitt årsmål på 125 000 prenumeranter, en ökning med 5 procent jämfört med föregående år. Nu tar västkustens största tidning sikte på nästa mål. – Det är tydligt att läsare nu mer än någonsin tidigare söker efter kvalitativ journalistik. De här framgångarna gör att vi nu höjer våra årsmål för 2020 och sätter ett långsiktigt mål att nå 200 000 prenumeranter till 2025, säger Christofer Ahlqvist, Göteborgs-Postens chefredaktör.

Sedan i höstas har Göteborgs-Posten sett en kraftig ökning av både läsare och prenumeranter. Den trenden accelererande sedan rejält i samband med att Coronapandemin nådde Sverige. – Förra våren inledde vi ett arbete med en ny redaktionell strategi som går ut på att vi ska lägga mer resurser på fördjupning och granskning i kombination på snabba nyheter. I höstas såg vi snabbt på siffrorna att den här riktningen var efterfrågad av våra läsare. Vår nya strategi gjorde också att vi stod väl förberedda när covid-19 slog till och förutom ett extremt intresse är det också väldigt glädjande med många positiva tillrop från våra läsare.

I inledningen av maj passerade GP 125 000 prenumeranter, varav 42 procent var helt digitala, och inflödet av nya prenumeranter har sedan dess fortsatt vara högt. Även trafiken på GP.se har under inledningen av året överträffat förväntningarna stort vilket också haft en positiv effekt på de digitala annonsintäkterna. Efter den starka utvecklingen har GP höjt sitt långsiktiga mål och satsar nu på att nå 200 000 prenumeranter 2025.

– Vår strategi har varit att bli den självklara destinationen i regionen tack vare en högkvalitativ produkt. Den senaste tidens uppgång visar att vi är på rätt väg och prenumeranterna ökar mer nu än på flera årtionden, säger Emanuel Viklund, mediehuschef på Göteborgs-Posten.

De senaste tre åren har GP konsekvent investerat i journalistiken och anställt fler än 30 journalister. Tidningen vann Guldspaden 2019 och har i år som enda tidning nominerats två gånger i samma klass.

– Bra journalistisk bevakning är viktigt för samhället och den enda vägen för att skapa en livskraftig och oberoende dagstidning framåt. I takt med att prenumeranterna fortsätter öka vill vi fortsätta att satsa på vårt innehåll och anställa fler journalister så att vi möter våra läsares behov, säger Christofer Ahlqvist.

För mer information, kontakta

Christofer Ahlqvist, chefredaktör GP, 0705 624 106
Emanuel Viklund, mediehuschef GP, 0723 596 737