PRESSMEDDELANDE

GP satsar på innehåll – rekryterar 25 journalister

Göteborgs-Posten satsar stort och rekryterar 25 journalister som ett led i arbetet med att utveckla positionen som Västsveriges ledande nyhetsförmedlare. Rekryteringsoffensiven sker parallellt med en omorganisation där onlineredak-tionen slås ihop med övriga redaktioner och alla redaktionella tjänster samlas i Göteborg. När rekryteringarna genomförts kommer 100 journalister finnas på GP.

– Detta är en unik satsning i mediesverige idag och det känns fantastiskt roligt att få leda den här expansionen och rekrytera mycket ny kompetens. I den om-värld vi verkar i är journalistikens roll viktigare än någonsin och jag ser fram emot att jobba med en enad redaktion och kunna erbjuda våra läsare ännu mer kvalitativ lokaljournalistik i kombination med nationella och internationella toppnyheter, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör på GP.

Göteborgs-Posten väljer nu att slå ihop onlineredaktionen med övriga redaktioner och samlar samtidigt all sin redaktionella personal i Göteborg. Det här innebär att utrymme skapas för att rekrytera ny kompentens. Tidningen tillsätter även en redaktionell utvecklingschef och en utvecklingsredaktion.

– För att kunna arbeta vidare med vår nya strategi och jobba kanaloberoende med fokus på kvalitativt innehåll krävs en förändring i vår interna organisation. Bland annat kommer vi att göra en satsning på ekonomi och politik och målet är att de nya rekryteringarna även kommer att leda till flera satsningar framöver, säger Christofer Ahlqvist.

Trots fortsatta strukturförändringar på annonsmarknaden i print levererar tidnings-verksamheten så här långt ett bättre resultat än föregående år. Detta beror på kost-nadskontroll, stabila upplageintäkter och en stark tillväxt i digitala annonsintäkter.

– Vi gör nu en satsning redaktionellt med GP i spetsen eftersom vi är övertygade om att det är just innehåll som kan driva vår affär. Därför väljer vi att göra omprioriteringar internt för att ha råd med den här satsningen som ska ytterligare stärka vår prenumerationsaffär i print och skapa förutsättningar för att kunna ta betalt för vårt digitala innehåll under hösten, säger Johan Hansson, vd Stampen Media.

Parallellt med GP:s satsning försvinner bolaget Stampen Digitala Medier och verksamheten går in i Stampen Lokala Medier.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com