PRESSMEDDELANDE

GP står upp för pressfriheten
på ettan

Den 3 maj är det pressfrihetens dag. Då uppmärksammar världen journalistikens avgörande betydelse för öppenhet, ansvarsskyldighet och yttrandefrihet i demokratiska samhällen. I det pressfrihetsindex som Reportrar utan gränser nyss släppte ligger Sverige högt upp men trots det finns orosmoln och hot mot det fria ordet. Det mest flagranta under 2020 är de försök till inskränkningar i offentlighetsprincipen som skedde under pandemin när många kommuner undanhöll information om spridning av corona på exempelvis äldreboenden.

– I tider när varje beslut kan påverka, och rent av kosta, människors liv är det extra viktigt att medierna kan kontrollera på vilka grunder den typen av beslut tas. För oss på GP och andra medier som satsar mycket på granskande journalistik är offentlighetsprincipen en viktig grundsten för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör på Göteborgs-Posten

För att sätta ljuset på pressfriheten upplåter GP därför sin förstasida av tidningen och sajten för att påminna om hur det skulle se ut om vi inte hade pressfrihet i Sverige. Om chefredaktörens krönika hade publicerats i ett land som hamnar i botten på pressfrihetslistan, hade flera stycken troligen tagits bort redan innan publicering, något som GP illustrerar på förstasidorna.

I många länder är det fria ordet långt från en självklarhet och kontrollen och censuren är ständigt närvarande. Enligt Reportrar utan gränser håller Kina sju journalister fängslade på grund av hur de rapporterade om pandemin och Kina är det land i världen med flest journalister i fängelser.

– Totalt sett dödades 49 journalister världen över under 2020 och hittills har sex dödats under 2021, för att hedra dem och alla andra som står upp för pressfrihet och det fria ordet manifesterar vi i dag vår rätt att granska makten och utan inskränkningar kunna publicera våra avslöjanden, säger Christofer Ahlqvist.

Förutom att uppmärksamma pressfriheten genom journalistik i GP om läget i olika länder och upplåta första sidan, ger GP också sitt bästa erbjudande till nya prenumeranter någonsin för sin nyhetssajt. För bara en krona kan du bli nyhetssajtsprenumerant på Göteborgs-Posten i sex månader.

– Göteborgs-Posten är Göteborgs största tidning och den självklara nyhetsförmedlaren i lokalsamhället. Vi vill att så många som möjligt ska kunna få ta del av all Göteborgs-Postens kvalitetsjournalistik och därför kändes det passande att erbjuda nya prenumeranter denna möjlighet just idag, på Pressfrihetens dag säger Josefin Meyer, marknadschef på Göteborgs-Posten.

Läs artikeln här

För mer information kontakta:

Christofer Ahlqvist: christofer.ahlqvist@gp.se
Josefin Meyer: josefin.meyer@gp.se