HISTORIA

Vägen till nutid

Stampen Media har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och Harrys sonson, Peter Hjörne, blev Göteborgs-Postens VD 1985. 1988 tog Peter Hjörne initiativ till att köpa ut flertalet delägare i Göteborgs-Posten genom det nybildade Tidningsaktiebolaget Stampen, döpt efter kvarteret i Göteborg där huvudkontoret finns. 2019 fick Stampen Media nya huvudägare i konsortiet PNV Media, bestående av norska Polaris Media, svenska NWT Gruppen och VK Media.

Idag är Stampen Media en av Sveriges största mediekoncerner som dagligen förser läsare med lokal kvalitetsjournalistik och engagerande nyheter och innehåll. Inom Stampen Media finns 15 tidningstitlar och logistik- och distributionsbolaget VTD (Västsvensk Tidningsdistribution).

2021

Stampen Media återuppstartar Partille Tidning. En unik lokaltidning – helt digital.

2021

PNV Media AB, bestående av Polaris Media, NWT Gruppen och VK Media, där Polaris Media är majoritetsägare, blir helägare till Stampen Media AB.

2020

Stampen Media förvärvar Alingsås Kuriren och resterande andelar i Ortstidningar i Väst till 100% ägande. Förvärven medför att Stampen Media vid ingången av 2020 har 11 prenumererande tidningar och 5 gratistidningar

2019

Stampen Media tar över Alingsås Tidning och Lerums Tidning. Med förvärven stärker Stampen Media sin ställning som västkustens ledande nyhetsmediakoncern.

2019

Den norska mediekoncernen Polaris blir ny huvudägare genom konsortiet PNV Media, som består av Polaris Media, NWT Gruppen och VK Media.

2018

Stampen delas upp i två självständiga koncerner: tryckerikoncernen V-TAB Holding och mediakoncernen Stampen Media.

2016

Stampen rekonstruktion - Hjörne och Alsander

Rekonstruktion av balansräkningen. Ägandet breddas genom nyemission. Nya ägare tillkommer.

2012

Hörling aktieägare i Stampen

Familjen Hörling blir aktieägare i Stampen AB.

2008

Taket på Göteborgs-Posten

Mitt i-tidningarna förvärvas.

2006

Stampen Media Group

Stampen genomför ett antal förvärv inom andra medieslag.

2005

Tryckpress på V-TAB

Centertidningarna AB förvärvas tillsammans med Mittmedia och VLT. V-TAB bildas och blir det största tryckeribolaget i Norden.

1988

Peter Hjörne 1988

Tidningsaktiebolaget Stampen bildas och Peter Hjörne blir huvudägare.

1926

Harry Hjörne förvärvar Göteborgs-Posten.

HISTORIA

Arkivbilder

LÄS MER OM OSS

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Journalistik
Hållbarhet
Ledning

LÄS MER OM OSS

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik
Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet
Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Ledning

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss