JOURNALISTIK

Stampen Medias journalistik

Trovärdighet för demokratiska samhällen

De senaste decennierna har medierna, liksom mycket annat, genomgått enorma förändringar. Internet, sociala medier och digitaliseringen har utmanat de traditionella medierna, som inte längre är ensamma om att nå många människor. Idag kan var och en vara sin egen redaktör, debatterna är många gånger hätska och polariserade, rykten sprids snabbt och faktakontroller uteblir. Detta är en utmaning för medierna men också för de demokratiska samhällena. Samtidigt är det också en möjlighet för mediehusen. Ju mer osanningar och fabrikationer, lögner och påhopp som sprids i sociala medier desto större blir behovet av sann, högkvalitativ journalistik.

Stampen Medias tidningstitlar har således en viktig samhällsuppgift i de samhällen de verkar och vi tror att självständiga, trovärdiga och modiga medier är centrala för varje demokratiskt samhälle. Bara genom ett noggrant och professionellt journalistiskt arbete kan vår viktigaste tillgång, trovärdigheten, värnas.

I Stampen Media AB:s bolagsordning återfinns principerna för verksamheten. De viktigaste är:

  • Publicistisk självständighet kräver ekonomiskt oberoende. God lönsamhet och bra journalistik är varandras förutsättningar.
  • Bolagen inom Stampen Media ska vara goda samhällsmedborgare och på olika sätt främja en positiv utveckling inom sina områden och sina regioner.

  • Nyhetsförmedling och opinionsbildning är två huvuduppgifter för de publikationer som ges ut av Stampen Media. Att skilja på nyheter och åsikter är centralt för trovärdigheten.

  • Nyheter ska förmedlas sakligt och allsidigt och stå fria från enskilda medarbetares politiska uppfattningar eller personliga ställningstaganden. Tidningarna och dess olika kanaler ska granska makt- och myndighetsutövning och slå vakt om den enskildes rätt. Journalistiken ska göra det lättare att orientera sig i en alltmer komplicerad värld och underlätta vardagens val.

  • På opinionsplats ska Stampen Medias publikationer verka för marknadsekonomi, fri konkurrens och en samhällsutveckling i reformvänlig anda. Vi värnar människors frihet, möjligheter att välja själva och att få utvecklas i enlighet med sina drömmar och förutsättningar. Alla ska ha rätt till ett värdigt liv. Vi står upp för tryck- och yttrandefriheten, respekten för demokratin och alla människors lika värde.

  • Stampen Medias publikationer har till uppgift att vara plattformar för bred, allsidig och levande debatt som ger vår publik möjlighet att ta ställning till olika åsikter och själva komma till tals. De lokala och regionala medierna bidrar till det offentliga samtalets mångfald och speglar viktiga lokala opinioner och debatter. På så sätt kan också Stampen Media bidra till ett bättre samhälle.

LÄS MER OM OSS

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Hållbarhet
Ledning
Historia

LÄS MER OM OSS

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet
Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Ledning
Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Historia

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss