KONCERNLEDNING

Stampen Media

JOHAN HANSSON

VD och koncernchef

LINDA STIERNSTRAND

Ekonomi- och finansdirektör

Hanna Månsson

HANNA MÅNSSON

Ansvarig läsaraffären

BENGT OLSSON

HR Direktör

CHRISTOFER AHLQVIST

Chefredaktör och ansvarig utgivare GP

HENRIK VESTGÖTE

CTO

HERMAN NIKOLIC

Chefredaktör och ansvarig utgivare Hallandsposten

ANNA BENGTSSON

Ansvarig annonsaffären

STYRELSE

Stampen Media AB

PER AXEL KOCH

Ordförande

STURE BERGMAN

Styrelseledamot

HÅVARD KVALHEIM

Styrelseledamot

JIMMIE NÄSLUND

Styrelseledamot

TOVE NEDREBERG

Styrelseledamot

LISBETH DAHLGREN

Arbetstagarrepresentant

GABRIELLA MOHOFF

Arbetstagarrepresentant

DIMCE STORM

Arbetstagarrepresentant

Suppleanter

  • Jörgen Aune, styrelsesuppleant.

  • Fredric Karén, styrelsesuppleant.

  • Marit Bengtsson, Unionen, arbetstagarsuppleant.

  • Anna Oscarson, Svenska Journalistförbundet, arbetstagarsuppleant.

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Med rötter i Göteborgs-Posten är Stampen Media idag en av Sveriges största mediekoncerner.

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen Media är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampen Media värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Historia
Journalistik
Hållbarhet

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Med rötter i Göteborgs-Posten är Stampen Media idag en av Sveriges största mediekoncerner.

Historia
Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik
Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss