OM OSS

Vi är Stampen Media

En av Sveriges ledande mediekoncerner

Vision

Vi säkrar framtidens oberoende journalistik för ett mer uppdaterat, engagerat och hållbart samhälle.

Mission

Vi hjälper våra medborgare att förstå världen bättre. Våra journalister rapporterar och granskar varje dag, året runt. Vi utvecklar framtidens journalistik genom lyhördhet, innovation och mod. Alltid med samhället, kunden och medarbetaren i fokus.

Värderingar

Oberoende – våra journalister arbetar självständigt och oberoende för att främja det demokratiska samhället.
Mod – vi vågar utmana och granska för ett bredare perspektiv och större förståelse.
Lyhördhet – vi lyssnar på omvärlden, våra kunder och våra medmänniskor.

FAKTA OM OSS

  • Lokal journalistik på västkusten

  • Logistik och distribution

  • 17 tidningstitlar

  • Sveriges näst mest lästa dagstidning

  • 1 500 medarbetare

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampen Media har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och Stampen Media är idag en av Sveriges största mediekoncerner.

Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen Media är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampen Media värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING & STYRELSE

Bred kunskap

Stampen Medias koncernledning och styrelse består av personer med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Historia
Journalistik
Hållbarhet
Ledning

LÄS MER OM OSS

Gammal skrivmaskin Göteborgs-Posten

HISTORIA

Vägen till nutid

Stampengruppen har sina rötter i Göteborgs-Posten. Harry Hjörne köpte Göteborgs-Posten 1926 och bolaget ändrade namn till Stampen AB 2005. Familjen Hjörne är än idag huvudägare i bolaget.

Historia
Skog

JOURNALISTIK

Publicistisk idé

Stampen är ett publicistiskt företag med fokus på lokal kvalitetsjournalistik. Kärnan i vår verksamhet är journalistik, det vill säga att samla in, bearbeta och förmedla sann och relevant information.

Journalistik
Skog

HÅLLBARHET

Medarbetare och miljö

Inom Stampengruppen värnar vi högt om våra medarbetare och vår natur. Vi arbetar för att skapa och upprätthålla en jämställd arbetsplats i en sund arbetsmiljö.

Hållbarhet
Kontorsrum för Stampens styrelse och ledning

LEDNING OCH STYRELSE

Bred kunskap

Stampengruppens koncernledning och styrelse består av en grupp människor med bred kunskap och erfarenhet från media, teknik, e-handel och journalistik.

Ledning

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor? Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss

Säg hej till oss!

Vill du veta mer om oss eller har du några frågor?
Tveka inte på att kontakta oss.

Kontakta oss