PRESSMEDDELANDE

Polaris Media tar över ägandet i Stampen Media

Det norska börsbolaget Polaris Media AS, svenska NWT Gruppen AB och VK Media AB utökar via konsortiet PNV Media AB sitt ägande i Stampen Media AB genom att förvärva närmare 100 % av aktierna från övriga ägare, inklusive familjen Hjörne. Genom förändringen äger Polaris Media 70 %, NWT Gruppen 20 %, VK Media 10 % medan resterande 0,009 % ägs av Journalistklubben och Unionenklubben på Stampen Media. Strategin att vara den ledande nyhetsförmedlaren på Västkusten i alla kanaler ligger fast.

Polaris Media klev in som delägare av Stampen Media under 2019, tillsammans med svenska NWT Gruppen och VK Media genom konsortiet PNV Media. Genom det partnerskapet har Stampen Media kunnat öka utvecklingstakten och utnyttja synergierna av att vara en del av en större koncern, som ligger långt fram i digitaliseringen av mediemarknaden.

2020 redovisade Stampen Media ett resultat (EBITDA) på 128 miljoner kronor och hade den största ökningen i antal prenumeranter på Göteborgs-Posten sedan 1974. Åtta av elva prenumererade titlar ökade sin upplaga under året – däribland Alingsås Tidning med över 25 procent och TTELA med 7 procent. Tillväxten i digitala annonsintäkter uppgick till ca 15 % och Stampen Media närmar sig nu 100 000 digitala prenumeranter. Koncernens distributionsbolag VTD vände dessutom mångåriga förluster till en vinst på 27 miljoner kronor.

– Medarbetarna har gjort en fantastisk insats de senaste åren och har verkligen jobbat hårt för det fina resultatet. Jag vill också rikta ett varmt tack till familjen Hjörne, styrelsen och de övriga ägarna för väldigt gott samarbete, kunskapsutbyte och engagemang de här åren. Stampen Media är idag en stabil koncern med starka titlar som har stor potential framåt, säger Per Axel Koch, styrelseordförande Stampen Media.
Peter Hjörne fortsätter som ledarkrönikör i Göteborgs-Posten fram till hösten 2022.

– För familjen och mig har det varit viktigt att hela tiden värna tidningarna, journalistiken och jobben i både mot- och medgång. Det är ingen hemlighet att vi har haft det tufft under ett antal år, men vi lyckades tillsammans med hängivna medarbetare och en skicklig ledning vända utvecklingen. När vi hade börjat resan tillbaka och tidningarna och koncernen åter stod starka sålde vi majoriteten till Polariskonsortiet för att ytterligare stärka koncernen. Vändningen fortsatte med de nya ägarna och jag är stolt över att tidningarna och koncernen går så bra, både journalistiskt och ekonomiskt. Med den stabilitet som finns idag är det en bra tidpunkt att lämna över hela ansvaret till en större ägare med samma långsiktiga inställning och fokus på journalistik och att fortsätta utveckla tidningarna, säger Peter Hjörne.

Transaktionen har genomförts i linje med de prissättningsmekanismer som överenskommits i minoritetsaktieägarnas säljoptioner, där 100 % av aktierna i Stampen Media värderas till 750 miljoner kronor. Priset är baserat på genomsnittlig EBITDA och en EBITDA-multipel på 5, med justering för balansvärden. Priset för minoritetsaktieägarnas aktier är totalt 367,5 miljoner kronor.

För kommentarer, kontakta:

Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70