PRESSMEDDELANDE

Norska Polaris Media investerar i Stampen Media

2019-04-12

Det norska börsbolaget Polaris Media ASA investerar i Stampen Media tillsammans med svenska NWT Gruppen AB och VK-Media AB. Det nya konsortiet – PNV Media – blir ägare av 51 procent av bolaget. Genom partnerskapet kan Stampen Media öka utvecklingstakten och utnyttja synergierna av att vara en del av en större koncern, som ligger långt fram i digitaliseringen av mediemarknaden.

Polaris Media blir efter transaktionen en stor nordisk mediekoncern med 45 mediehus, varav 39 i Norge och sex i Sverige, dessutom tre gratistidningar i Sverige och 50 % av bolaget Ortstidningar Väst. Polaris Media, som har en stark position i mitt- och Nordnorge, hade före uppköpet i Stampen Media 750 anställda, 200 000 prenumeranter (varav ca 70 000 digitala) och omsatte i fjol 1.5 NOK miljarder med en EBITDA på 159 NOK miljoner.

  • Vår analys är att medieverksamheten kommer att utvecklas bäst genom samarbete med en större aktör i branschen. Vi har fört samtal med olika aktörer kring möjliga samarbeten och har nu valt att ingå ett partnerskap med Polaris Media, VK-Mediaoch NWT Gruppen. Genom samarbetet kan vi göra ännu större satsningar på den lokala journalistiken i Västsverige och snabba på den digitala utvecklingen av medieverksamheten, säger Martin Alsander, styrelseordförande för Stampen Media.

De senaste åren har Stampen Media genomfört ett stort förändringsarbete för att möta den nya mediemarknaden. Satsningar har gjorts på att utveckla den lokala kvalitetsjournalistiken och det digitala erbjudandet. Antalet digitala prenumeranter uppgår idag till 60 000 och beräknas att öka. Totalt har Stampen Media 200 000 prenumeranter.

  • Stampen Media har gjort en spännande resa och är idag ett stabilt bolag med duktiga medarbetare och starka mediehus. Det här är en strategisk och långsiktig investering för oss och vi ser fram emot att leda och utveckla mediemarknaden tillsammans, säger Per Axel Koch, koncernchef i Polaris Media.

Per Axel Koch blir styrelseordförande i den nya styrelsen och Peter Hjörne blir vice ordförande. Därutöver kommer även Martin Alsander, Peter Markborn, Mats Muregård, Sture Bergman och Per Olav Monseth att ingå tillsammans med arbetstagarrepresentanter. Stampen Medias vd Johan Hansson fortsätter att leda verksamheten.

Stampen Medias nya ägarstruktur:
PNV Media (Polaris, NWT, VK) 51.0%
Familjen Hjörne 14.6%
Ernström Kapital 12.2%
Dan Sten Olsson 7.5%
Styviken Invest 6.4%
Familjen Hörling 4.0%
Övriga aktieägare 4,3%

PNV Media förvärvar 51 procent av Stampen Media genom en riktad nyemission om 60 miljoner kronor samt förvärv av existerande aktier.

Pressträff i GP-huset 12.30

Stampen Media och PNV Media bjuder in till en pressträff idag, fredag den 12 april, klockan 12.30 i GP-huset, intill Ljusgården på entréplan. Deltar gör:

  • Per Axel Koch, koncernchef Polaris Media
  • Victoria Svanberg, delägare NWT
  • Sture Bergman, vd VK Media
  • Martin Alsander, styrelseordförande Stampen Media
  • Johan Hansson, vd Stampen Media

Av praktiska skäl vill vi gärna att du föranmäler deltagande till anna.wiking@stampen.com. Välkomna!

För kontakt med talespersonerna, kontakta:

Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70