PRESSMEDDELANDE

Positivt resultat för Stampengruppen 2017

Stampengruppen redovisar ett rörelseresultat (EBITA) om 36 MSEK för 2017 och ett resultat efter skatt om 12 MSEK. Under året har utbetalning av ackordslikviden (240 MSEK) och lönegarantin (80 MSEK) genomförts.

– Det är mycket glädjande att kunna rapportera ett positivt resultat för Stampengruppen 2017. Året har präglats av återhämtning oh normalisering efter rekonstruktionen av gruppens balansräkning 2016, men också av nya satsningar på innehåll och digitala affärsmodeller, säger Martin Alsander, VD och koncernchef för Stampengruppen.

För mer information, se Året i korthet 2017 under ’Finansiellt’.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com