PRESSMEDDELANDE

Rekordår för Stampen Media

Stampen Media levererar ett resultat på 88 miljoner kr för fjärde kvartalet och 181 miljoner kr för helåret 2021.

– Ett rekordår som vi är mycket nöjda med, säger vd Johan Hansson.

Det är framför allt fyra faktorer som bidrar till det starka helårsresultatet (EBITDA) för Stampen Media:

  • En ökning av digitala upplageintäkter på 34 procent
  • Digitala annonsintäkter har också ökat med 34 procent
  • Tillväxt i distributionsintäkter med 19 procent
  • Reducerade kostnader med 3 procent

Bakom resultatet ligger också en kostnadsreducerande engångseffekt på 22 miljoner kr under fjärde kvartalet i form av återbetalning av sjukförsäkringspremier.

Antal digitala prenumeranter har ökat från 95 000 till 117 000 under 2021. En ökning med 23 procent. Under året har andelen digitala prenumeranter gått från 39 till 46 procent.

– Allra mest nöjd är jag med den starka tillväxten inom våra kärnområden. Att vi har ökat våra digitala upplage- och annonsintäkter så mycket är resultatet av det otroligt fina arbete som görs varje dag på våra mediehus. De nya intäkterna från e-handel på vårt distributionsbolag VTD har också fortsatt att växa på ett imponerande sätt. VTD:s kontinuerliga utvecklingsarbete gör oss väl positionerade för fortsatt tillväxt de kommande åren, säger Johan Hansson.

Mediehusen i Stampen Media har under 2021 i många sammanhang satt agendan för samhällsdebatten på Västkusten.

– Bevakningen av pandemin och vår grävande journalistik har spelat en viktig roll både lokalt, regionalt och ibland även nationellt, avslutar Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING STAMPEN MEDIA Q4 2021

För kommentarer, kontakta:
Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70