Nyhetsrum

Stampen Deals

Stampen Media släpper lösning där annonsörer kan beställa deals baserade på förstaparts-data som är helt id-fria och fungerar i alla webbläsare.

Stampen Media har under en lång tid jobbat med att hitta olika typer av data som både följer GDPR, tillvaratar läsarnas intressen och som visar på stor nytta för annonsörer som vill göra styrningar gällande olika typer av data. Stampen Media släpper därför en ny plattform där annonsörer kan beställa deals baserade på förstapartsdata som är helt id-fria och fungerar i alla webbläsare.

Den nya plattformen visar alla Stampen Medias största målgrupper samt de kontexter som Stampen Media har på sina sajter. Vidare kan alla typer av köpare gå in och se vilka styrningar på data som kan erbjudas, hur många visningar som finns mot en särskild målgrupp för att slutligen sedan beställa en deal mot denna målgrupp.

Håkan Hamrin, Head of programmatic och ansvarig för plattformen beskriver att Stampen Medias målgrupper bygger på förstapartsdata och att det är möjligt att styra mot dessa helt id-fritt. Det innebär att det går att hitta särskilda målgrupper även i webbläsare som redan blockerar tredjepartskakor. Inom Stampen Media finns en stor intern glädje att kunna erbjuda både säljare internt samt köpare en möjlighet att lättare kunna se företagets erbjudande via den nya plattformen som också möjliggör snabba deals. Ett samarbete med publicister är vidare något som man ser positivt på.

– Syftet med plattformen är både att göra det lättare för våra säljare att visa upp vad vi har att erbjuda, men också att göra det enklare för köpare att snabbt kunna se vilka typer av styrningar vi erbjuder och beställa en deal av oss, säger Henrik Carlsson, Försäljningsdirektör Stampen Media.

Håkan Hamrin tillägger och menar att man inte ser det här som en universallösning på de utmaningar som generellt finns kring blockerade tredjepartskakor, men att det såklart är en viktig del i att hitta både nyanserade och innovativa sätt att arbeta med denna utmaning.

Stampen Media har jobbat i nära samarbete med Brain Nordic som har varit en viktig samarbetspartner beträffande den nya plattformen och leverantör Adssets som byggt gränssnittet.

För att veta mer om plattformen kontakta Olivia Fors, Programmatic Sales på olivia.fors@stampen.com och kika gärna in på plattformen här: https://stampendeals.stampenmedia.se/