PRESSMEDDELANDE

Stampen Media har slutit nya tryckavtal för 2023 och framåt

Stampen Media har slutit nya tryckavtal för sina tidningar med Borås Tidnings Tryckeri (Gota Media), Bold Printing Malmö (Bonnier) samt NWT Media i Karlstad. Alla avtalen börjar gälla när nuvarande avtal med V-TAB Landvetter löper ut 1 januari 2023. Den årliga besparingen beräknas bli närmare 40 miljoner kronor.

– Jag är nöjd med att vi fått dessa viktiga avtal på plats redan i år. Det ger oss god tid att förbereda flytten till de tre tryckerierna och optimera våra distributionsrutter inom våra utgivningsområden under nästa år. Genom att lägga tryckningen av våra titlar i norr till Karlstad, GP och våra titlar runt Göteborg till Borås samt Hallandsposten och Hallands Nyheter till Malmö får vi en mycket bra och kostnadseffektiv lösning, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Stampen Media har under det senaste året sett en kraftig resultatförbättring med ett EBITDA på 128 miljoner under 2020, en förbättring med 143 miljoner jämfört med 2019. Prenumerationsintäkterna ökade med 9 procent (56 miljoner) och har fortsatt att växa under årets första kvartal med 8 procent.

– De årliga besparingarna från 2023 på runt 40 miljoner kronor för tryckning av tidningarna gör att vi kan fortsätta att stärka vårt resultat även de kommande åren. Samtidigt förlänger vi papperstidningens livslängd och frigör resurser som vi kan lägga på journalistik och den fortsatta digitala transformationen, säger Johan Hansson.

Upphandlingen har gjorts tillsammans med Schibsted som i samband med att avtalen löper ut också byter tryckeri.

För kommentarer, kontakta:
Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70