Stampen Medias resultat (EBITDA) för fjärde kvartalet blev 40 miljoner. Det är en förbättring med 5 miljoner (16 %) mot föregående år. De stora besparingsprogrammen både inom medie- och distributionsverksamheten, som genomfördes under förra året, gav effekt i fjärde kvartalet trots minskade intäkter.

– Det är glädjande att vi har lyckas förbättra resultatet med 5 miljoner i sista kvartalet. Det är stora engångsposter som inte speglas i EBITDA för avgångsvederlag men den underliggande verksamheten visar alltjämt en kraftig förbättring. Man ska också ha med sig att vi fick redaktionsstöd på 12,2 miljoner under fjärde kvartalet 2022 som vi inte fick 2023, säger Johan Hansson, Vd Stampen Media.

De digitala upplageintäkterna ökade med 17 % och de digitala annonsintäkterna låg på samma nivå som förra året efter tre kvartal av minskningar. Intäkterna påverkades av stora förflyttningar av printprenumeranter till digitala prenumerationer som en del av omställningen i distributionen.

– De strukturella förändringar vi har gjort och fortsätter att göra inom upplageaffären påverkar intäkterna. Men för koncernen är det en positiv nettoeffekt då vi därigenom kan effektivisera distributionen och kraftigt få ner de totala kostnaderna samtidigt som vi ökar antalet digitala prenumeranter. Kostnaderna sjönk i kvartalet med 6 %. Vi går in i 2024 med försiktig optimism och tillförsikt, säger Johan Hansson.