Nyhetsrum

Stampen Media stöttar Ung Företagsamhet i hela Västsverige

Antalet barn och unga som utbildar sig genom Ung Företagsamhets (UF) läromedel och koncept ökar stadigt i Västsverige och Stampen Media breddar nu sitt stöd för den ideella utbildningsorganisationen till samtliga UFs regioner inom sitt verksamhetsområde.

Samarbetet innebär att Stampen Medias tidningar stöttar barn och ungdomar i sin utbildning inom entreprenörskap genom Ung Företagsamhets verksamhet. Ung Företagsamhet kanske är mest känt för sin utbildning: UF-företagande, där gymnasieungdomar driver riktiga företag som del av sin utbildning, men de är även verksamma på grundskolan och arbetar i alla led med entreprenörskap i samverkan mellan näringsliv och skola. När barn och unga tar del av deras utbildningar får de träna på och utveckla företagsamma förmågor som rustar dem inför arbetslivet. Exempel på sådana förmågor är kreativitet, självkännedom​, företagsamhet, initiativförmåga​, problemlösning, kommunikation​, ansvarstagande, samarbete och ledarskap.

 – Det är otroligt kul och inspirerande att på nära håll få vara med och ta del av unga entreprenörers framfart och vi önskar att bidra till en vidare utveckling utav denna och utav Ung Företagsamhet. Detta partnerskap är dessutom väldigt lärorikt även för oss där ungas inspel och tankar kring den viktiga oberoende journalistiken pushar även oss till att bli bättre. Ett samarbete vi ser väldigt mycket fram emot! säger Stampen Medias försäljningsdirektör Anna Larsson.

Stampen Media har sedan tidigare engagerat sig lokalt, bland annat genom Mediehuset Hallandsposten som har ett samarbete med Ung Företagsamhet Halland.

 – Mediehuset Hallandspostenoch Hallands Nyheter är sedan ett par år en av våra viktiga partners som möjliggör vår verksamhet i Halland, att de hjälper oss att nå ut och samtidigt själva når en ung målgrupp ser vi som väldigt givande och det är väldigt fint att ha med ett så välkänt och fint varumärke i vårt partnernätverk. Tillsammans bygger vi Hallands framtid”, säger Ida Thorén Olsson, Regionchef Ung Företagsamhet Halland

Nu samlar Stampen Media styrkorna genom att stötta samtliga organisationer inom sitt geografiska verksamhetsområde, vilket även inkluderar UF-regionerna: Fyrbodal, Göteborg och Älvsborg. Vi kommer att få se mer av Ung Företagsamhet i annonsytorna i de olika tidningarna och vi kommer att få se mer av de olika lokaltidningarna vid Ung Företagsamhets evenemang. Ett av deras evenemang var SM i Ung Företagsamhet som hölls på Svenska Mässan i Göteborg. Med 9070 besökare och över 400 lärare som besökte evenemanget slogs det publikrekord i Ung Företagsamhets 40-åriga historia.

För mer information, kontakta:
Anna Larsson, försäljningsdirektör Stampen Media
anna.larsson@stampen.com

Linda Gartman, Partneransvarig Ung Företagsamhet Älvsborg
0733-902 909 | linda.gartman@ungforetagsamhet.se

Om Ung Företagsamhet
Ung Företagsamhet är en icke vinstdrivande utbildningsorganisation som sedan starten 1980 har utbildat 500 000 gymnasieungdomar i entreprenörskap genom konceptet UF-företagande. Ung Företagsamhet finns i hela Sverige och är en del av den internationella organisationen Junior Achievment World ide som bedrivit verksamhet i över 100 år och idag genomförs i över 100 länder. I februari blev Ung Företagsamhet, genom moderorganisationen, nominerade till Nobels fredspris med motiveringen ”deras framgångar med att stärka ungdomars egen förmåga att hantera sin ekonomiska situation, en otrolig global räckvidd och förmåga att fungera som en enande kraft i mångfalden”.

Om Stampen Media
Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier samt distribution- och logistikföretaget VTD. I koncernen ingår tolv prenumererade morgontidningar: Alingsås Tidning, Bohusläningen, Göteborgs-Posten, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals-Posten, Partille Tidning, ST-tidningen, Strömstads Tidning och TTELA samt tre gratistidningar: Alingsås Kuriren, Lerums Tidning och Nya Varbergsposten.
www.stampenmedia.se