PRESSMEDDELANDE

Stampen uppmärksammas för framgångsrik digital affärsmodell

Stampens arbete för en framtidssäkrad affärsmodell på dagspressmarknaden har uppmärksammats av den internationella WAN-IFRA-mässan Digital Content Expo. Stampen lyfts fram som ett ”enastående exempel” på hur datadrivna intäktsmodeller baserade på innehåll och lokal nyhetsbevakning är framtidens publicistik.    

Mediebranschen har de senaste åren ställts inför utmaningen med sjunkande intäkter från printannonser och ett ökat digitalt intresse hos läsarna. Med den strategi som Stampen Media har arbetat fram ligger fokus på läsarintäkter, innehållsutveckling och redaktionella satsningar. En strategi vars framgång nu uppmärksammats internationellt.

”Vi inledde ett arbete för att öka antalet digitala prenumerationer och läsarintäkter”, säger Andreas Klarén, CTO på Stampen Media, om utvecklingsprocessen. ”För att driva en framgångsrik affärsmodell med stadigt ökande prenumerantsiffror krävs en datadriven organisation genom alla verksamhetsområden”, fortsätter Andreas.

Och arbetet gav resultat. Fyra månader efter lansering hade 30 000 nya digitala prenumeranter, 16 procent av prenumerantstocken, tillkommit. Den långsiktiga strategin med nya intäktsmodeller och läsarrelevans fortsätter att vara bärande för Stampens utvecklingsarbete.

Läs hela artikeln om Stampens digitala affärsmodell här.

2018-05-17

För mer information kontakta:

Daniel Olsson, kommunikationsansvarig

daniel.olsson@stampen.com

0763-094 688