PRESSMEDDELANDE

Stampengruppen säljer Modern Women Media

Stampen fortsätter att stärka sitt lokala och regionala fokus på Västkusten. Därför väljer gruppen nu att avyttra bolaget Modern Women Media, MWM, som idag ingår i affärsområdet Stampen Media. MWM har några av Sveriges största sajter för kvinnor, däribland Familjeliv.se. Köpare är Peter Scheffer Group som bland annat äger sajten alltförföräldrar.se. Försäljningen slutförs den sista juni.

– Stampens fokus när det gäller medieverksamheten ligger nu fullt ut på att utveckla våra mediehus i Västsverige. Den här avyttringen handlar primärt om att vi måste lägga fokus på rätt saker och prioritera kring våra satsningar, säger Martin Alsander, koncernchef för Stampengruppen.

Stampen har tidigare kommunicerat att man arbetar strategiskt och fokuserat med att bygga upp en digital prenumerationsaffär för sina tidningstitlar.

– Vår medieverksamhet kommer mer än tidigare att bygga på en prenumerationsaffär och MWM, som är en renodlad annonsaffär, passar därför sämre in i vår strategi framåt. MWM kommer att få en bra ny hemmahamn och fortsätta att utveckla sin starka position genom synergier och få det fokus som verksamheten förtjänar, säger Martin Alsander.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com