PRESSMEDDELANDE

Stampen Media redovisar en vinst på 6miljoner i andra kvartalet (-18)

Stampen Media gör en vinst (ebitda) på 6 miljoner i andra kvartalet. Det är en förbättring med 24 miljoner mot samma period 2019.

– Årets andra kvartal har varit starkt präglat av den mycket utmanande annonsmarknaden på grund av coronapandemin. April och maj visade stora intäktstapp medan vi såg en liten förbättring i juni. Samtidigt har vi haft en kraftig tillväxt i läsarintäkter och en stark distributionsaffär som kompenserar för en del av tappet, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Att Stampen Media ändå förbättrar resultatet med 24 miljoner mot föregående år beror framför allt på tre faktorer:

• Fortsatt kraftig ökning av läsarintäkterna med 11% tillväxt
• Omstöpningen av distributionsverksamheten är nu fullt genomförd med vinst för VTD under hela kvartalet
• God kostnadskontroll

– Det är glädjande att under rådande förhållanden kunna visa ett plusresultat och samtidigt en mycket klar förbättring mot föregående år. Jag är också stolt över att vi har tagit oss igenom kvartalet utan några arbetstidsförkortningar samt att vi har investerat i digitala säljutbildningar under denna period. Detta gör oss väl rustade att fortsatt komma igenom denna kris. Jag vill passa på att framföra ett stort tack till alla medarbetare i Stampen Media som har gjort och fortsätter att göra ett enastående jobb i dessa mycket speciella tider, avslutar Johan Hansson.

För mer information, kontakta

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70