PRESSMEDDELANDE

Stampen Media vänder till vinst på 128 miljoner kr

Stampen Media gör en vinst på 79 miljoner i fjärde kvartalet. Det är en förbättring med 77 miljoner mot samma period 2019. Om de till branschen riktade redaktionsstöden rensas bort blir förbättringen 31 miljoner. För helåret redovisar Stampen Media en vinst (ebitda) på 128 miljoner, en förbättring med 143 miljoner mot 2019.

– Vi avslutar ett krävande år på bästa möjliga sätt. När vi summerar året har vi haft den största ökningen i antal prenumeranter på GP sedan 1973. Vi har ökat upplagan på Alingsås Tidning med över 25 procent och på TTELA med 7 procent och visar upplagetillväxt på åtta av våra elva prenumererade titlar under året. Vi börjar närma oss 100 000 digitala prenumeranter och har haft en tillväxt i digitala annonsintäkter på 15 procent. Samtidigt har vi genom ett målinriktat och fokuserat omställningsarbete av alla kollegor på VTD vänt vår distributionsverksamhet till en vinst på över 27 miljoner kronor, en förbättring med närmare 70 miljoner mot 2019, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Som under resten av året påverkades verksamheten i fjärde kvartalet av coronapandemin med fortsatta tapp inom annonsintäkter print och på utomhusmarknaden hos Wallstreet Media. Dock stärktes de digitala annonsintäkterna under kvartalet med en tillväxt på närmare 30 procent mot samma period 2019. Paketleveranserna inom VTD växte med närmare 100 procent vilket bidrog till en stark avslutning med nya satsningar och utbyggnad av kapaciteten för att möta den fortsatta efterfrågan framåt.

Under kvartalet fick titlarna inom Stampen Media ett riktat redaktionsstöd på sammanlagt 46 miljoner kronor.

– Vi är tacksamma för de riktade redaktionsstöd som branschen och Stampen Medias titlar fått under kvartalet. Detta har gjort att vi även under ett mycket krävande år har kunnat fortsätta att satsa på och utveckla vår journalistik på alla våra titlar och på bästa sätt fullgöra vårt demokratiska uppdrag som västkustens största nyhetsförmedlare. Vi har bland annat startat en Stockholmsredaktion för GP som nu är igång och även stärkt upp med fler journalister på GP i Göteborg under året. Vi har också fattat beslut om att öka vår utgivning på våra titlar i Kungsbacka och Mölndal samt starta en ny lokal tidning i Partille under 2021 för att stärka den lokala kvalitetsjournalistiken i Göteborgs kranskommuner. Vi har inte gjort några permitteringar eller uppsägningar i någon del av vår verksamhet på grund av pandemin, säger Johan Hansson. – Avslutningsvis vill jag tacka alla kollegor inom hela Stampen Media för ett fantastiskt jobb under ett mycket svårt och krävande år och hoppas att vi alla så småningom ska kunna återgå till en mer normal vardag igen, säger Johan Hansson.

För mer info, kontakta:

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70