PRESSMEDDELANDE

Wallstreet Media i stor kampanj: ”Rebussar!

Gör reklam för reklam på bussar och spårvagnar.

Under vecka 41 släpper Wallstreet Media en kampanj under namnet ”Rebussar” tillsammans med reklambyrån Linderoths. Syftet är att få mediabranschen att återupptäcka trafikreklamens kreativa uttrycksmöjligheter och samtidigt ge göteborgarna något att fundera på.

En reklamtrött omvärld

Att reklamtröttheten ligger på rekordnivåer och ökar stadigt är välkänt faktum. Den riktade nätreklamen är en av orsakerna, men också att reklam i stort inte är tillräckligt intresseskapande. Attityderna till utomhusreklam är jämförelsevis positiv. Men reklamtröttheten riskerar att i längden smitta av sig även på dessa ytor.

Att ge analoga ytor ett lyft

Kampanjen går ut på att ”gissa hållplatsen” genom att lösa olika rebusar. Art Director Olivia Segerqvist har i sina illustrationer använt sig av ett färgglatt och lättsamt manér som vänder sig till allt från ungdomar till pensionärer:
– Det har varit intressant att lyfta en analog annonsplats som hamnat i skymundan och ge den nytt liv.

Reklamplatser att fundera på

Hanna Isacson, operativ chef på Wallstreet Media förväntar sig inte att ”Rebussar” kommer leda till några snabbt ökande försäljningssiffror:
– Det är inte målet med kampanjen eftersom 99 procent av de som kommer möta reklamen inte är köpande målgrupp. Utmaningen består istället av att skapa relevans och påverka allmänhetens långsiktiga attityder till reklamplatserna.”

Med rebuskampanjen vill Wallstreet Media ge alla något att fundera på, inte enbart vilken hållplats som är lösningen.
– Vi vill också att folk i mediabranschen börjar fundera på hur man kan använda kreativitet för att hitta lösningar på de utmaningar vår bransch står inför, säger Hanna Isacson.
– Jag är övertygad om att våra ytor kan vara en del av lösningen på reklamtrötthetsproblemet, avslutar hon.

För mer information, kontakta

Hanna Isacson, operativ chef Wallstreet Media
0767-676828
hanna.isacson@wallstreetmedia.se

Michael Schultz, copywriter Linderoths
0708-118411
michael.schultz@linderoths.se