ADBLOCKER

Det verkar som du använder en ad-blocker?

Vi utgår ifrån att du använder någon av de vanligaste annonsblockerarna, AdBlocker eller AdBlocker Plus. Se instruktioner för den webbläsare du använder nedan.

Google Chrome
Om du använder Adblock Plus:

 1. Klicka på den röda ikonen för AdBlock Plus uppe i högre hörnet av webbläsaren.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Aktiverat på denna webbplats”. Det ska nu stå ”Avaktiverat…”

Om du använder Adblock:

 1. Klicka på den röda ikonen för AdBlock uppe i högre hörnet av webbläsaren.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Undanta denna domän”. Bekräfta i rutan som dyker upp.

Firefox
Om du använder Adblock Plus:

 1. Klicka på den röda ikonen för AdBlock Plus uppe i högre hörnet av webbläsaren.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Använd inte på GP.se”.

Om du använder Adblock:

 1. Klicka på den röda ikonen för AdBlock uppe i högre hörnet av webbläsaren.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Undanta denna domän”. Bekräfta i rutan som dyker upp.

Safari (Mac)
Om du använder Adblock Plus:

 1. Klicka på ikonen för AdBlock Plus i webbläsarens verktygsrad.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Aktiverat på denna webbplats”. Det ska nu stå ”Avaktiverat…”

Om du använder Adblock:

 1. Klicka på ikonen för AdBlock  i webbläsarens verktygsrad.
 2. I menyn som nu dyker upp, klicka på textraden ”Undanta denna domän”. Bekräfta i rutan som dyker upp.

IOS för Iphone/Ipad
Om du vill vitlista GP.se:

 1. Gå till GP.se. Klicka på delasymbolen (box med en pil uppåt) och sedan på Mer-knappen.
 2. I listan, hitta en meny som innehåller ordet Vitlista. Lägg till GP.se.

Avvaktivera annonsblockare helt:

 1. Öppna Inställningar > Safari  > Innehållsblockarare
 2. Avmarkera innehållsblockararen.