PRESSMEDDELANDE

 Digitala intäkter och e-handelspaket lyfter Stampen Media 

Stampen Media ökar de digitala intäkterna med 39 % under tredje kvartalet. Detta i kombination med en ökning av distributionsintäkterna med 17 % bidrar till ett EBITDA på 49 miljoner kronor och en vinstmarginal på 15 %. En förbättring med 11 miljoner (27 %) mot föregående års tredje kvartal.

– Vi har ett starkt kvartal bakom oss med en fortsatt kraftig ökning av intäkterna inom våra fokusområden: digitala annons- och prenumerationsintäkter samt e-handelspaket. En god kostnadskontroll och stabila printintäkter inom nyhetsmediadelen bidrar också till denna resultatförbättring. Rensat för annonsintäkter från utomhusreklam under förra året växer våra annonsintäkter print med drygt 7 % i kvartalet. I tillägg ska nämnas att vi under det tredje kvartalet förra året fick 14 miljoner i redaktionsstöd så den underliggande vinsttillväxten är ännu större, säger Johan Hansson, Vd Stampen Media.

Det har varit ett händelserikt kvartal för Stampen Media. I september vann GP Guldspaden för tredje året i rad med granskningen ”Systrar”. Samma månad lanserades en ny tredagarstidning i Partille. Under kvartalet har även nya tryckavtal ingåtts. De beräknas ge årliga besparingar på 40 miljoner från och med 2023.

– Att Michael Verdicchio och Meli Petersson Ellafi vinner en tredje Guldspade i rad till GP är otroligt glädjande. Det visar hur viktig vår journalistik och vårt demokratiska uppdrag är. Att vi fortsätter att stärka den lokala journalistiken med lansering av en ny tidning visar inte bara på vår utan även på branschens framtidstro. Våra nya tryckavtal kommer att bidra till att ytterligare stärka vår journalistik under kommande år. Vi ska vara den självklara lokala och regionala nyhetsförmedlaren och annonspartnern på västkusten, säger Johan Hansson.

För kommentarer, kontakta:

Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70