PRESSMEDDELANDE

Förändrad tidningsdistribution på Skaraslätten

2018-05-21

Som ett led i Stampengruppens strategi att fördela resurser till koncernens redaktionella delar och en ökad digital efterfrågan kommer morgondistributionen av Göteborgs-Posten att upphöra på Skaraslätten. Nuvarande prenumeranter kommer att erbjudas digitala prenumerationer.

När fler och fler prenumeranter väljer att ta del av GP:s innehåll genom digitala kanaler ökar distributionskostnaden per exemplar för papperstidningen. Det gäller framförallt i de yttre distributionsområdena. I kombination med fortsatta satsningar på redaktionellt innehåll har detta inneburit att morgondistribution av Göteborgs-Posten kommer upphöra att på Skaraslätten från mitten av juni.

Samtliga prenumeranter i de berörda områdena kommer att kontaktas av Göteborgs-Posten för att få hjälp att övergå till digitala prenumerationer på GP.

För mer information kontakta:

Daniel Olsson, kommunikationsansvarig

daniel.olsson@stampen.com