PRESSMEDDELANDE

Henrik Carlsson ny försäljningsdirektör på SLM

Stampen Medias produkt- och digitalchef, Henrik Carlsson, blir ny försäljnings-direktör på Stampen Lokala Medier vid en omorganisation av bolagets sälj och produktion/formatplanering. Försäljningsavdelningarna slås ihop till en enhet och produktionsavdelningarna bildar en ny avdelning, Media Services, under ledning av Monica Zetterbergs, idag chef för annonsproduktionen.

– Under året som gått har vi gjort ett antal förändringar för att utveckla vår journalistik och annonsaffär i samtliga kanaler. Bland annat har den digitala redaktionen slagits ihop med printredaktionen. Nu är det dags att göra samma förändringar på produktionssidan, dvs organisera oss efter funktion och inte efter distributionskanal, säger Johan Hansson, vd Stampen Media.

I samband med omorganisationen blir Henrik Carlsson försäljningsdirektör på Stampen Lokala Medier. Henrik var mellan augusti 2015 och juli 2017 digital försäljningschef på SLM och kommer närmast från rollen som produkt- och digitalchef på Stampen Media.

– Det är roligt att kunna presentera Henrik som ny försäljningsdirektör på SLM med ansvar för vår riksförsäljning i alla kanaler. Henrik har en gedigen erfarenhet och har gjort ett mycket bra jobb i sina tidigare chefsroller på Stampen Media. Han har bland annat med framgång byggt upp vår digitala försäljning och har en ledande roll i den stora säljutbildning vi nu gör på alla våra titlar, säger Johan Hansson.

Säljavdelningarna slås ihop till en enhet och produktionsavdelningarna bildar en ny, gemensam avdelning under namnet Media Services. Nuvarande chefen för annonsproduktionen, Monica Zetterberg, blir ansvarig för avdelningen.

– Det primära syftet med omorganisationen är att ha en organisation som är anpassad för att tillgodose våra läsare med lokal kvalitetsjournalistik och våra annonsörers behov av att möta läsarna i de kanaler de väljer. Med den nya organisationen kan vi bli bättre och mer effektiva på att möta våra kunders krav utifrån både ett sälj- och ett produktionsperspektiv, säger Johan Hansson.

Den nya organisationen är verksam från och med årsskiftet.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, pressansvarig Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com

Henrik Carlsson