FRÅGA

Kontakta oss

Post: Stampen Media AB, 405 02 Göteborg
Besök: Polhemsplatsen 5, Göteborg

HR - Stampen Media

När du kontaktar Stampen Media kommer vi att behandla de personuppgifter som du lämnar till oss i syfte att kontakta dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för vårt berättigade intresse av att kunna kontakta dig. Vårt intresse av att behandla dina personuppgifter för detta ändamål går före ditt eventuella intresse av att skydda din personliga integritet. Vi kommer att spara dina personuppgifter under maximalt sex månader från att du kontaktat oss.

Vill du veta mer om dina rättigheter när det gäller vår behandling av dina personuppgifter hittar du det här.