PRESSMEDDELANDE

Ny ledningsgrupp på Göteborgs-Posten

Idag, den 1 mars, tillträder Göteborgs-Posten nya ledningsgrupp. Syftet är att kraftsamla verksamheten för nya satsningar inom Göteborgsområdet och stärka tidningens regionala fokus ytterligare. Ledningsgruppen kommer att verka under GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist, som därmed får ett utökat och övergripande resultatansvar för tidningen.

– Det har varit kul att se de satsningar som gjorts på redaktionen under ledning av Christofer och vilka resultat det givit. Med den nya ledningsgruppen på plats kommer vi snabbare kunna genomföra specifika GP-projekt utifrån både ett redaktionellt och kommersiellt perspektiv på ett mer kraftfullt sätt, säger Johan Hansson, vd Stampen Media.

I GP:s nya ledningsgruppen ingår Lindie Eliasson Lotzner (säljchef), Josefin Meyer (marknadschef), Johan Sköld (nyhetschef), Alexander Hielte (controller) och Cecilia Bäcklund (adjungerad redaktionssekreterare). Både Linde Eliasson Lotzner och Josefin Meyer kommer att rapportera direkt till Christofer Ahlqvist som därmed får det övergripande resultatansvaret för GP framåt.

– På mindre än ett år har vi ställt om GP.se från en ren räckviddsaffär till en innehållsdriven läsarintäktsaffär som snabbt resulterade i tusentals nya prenumeranter. Den här typen av snabba omställningar måste ett modernt tidningshus kunna hantera och med den här gruppen på plats är jag säker på att vi står väl rustade för att både ta tillvara de möjligheter som finns och möta de utmaningar vi framöver kommer ställas inför, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör Göteborgs-Posten.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen
031-62 43 70, anna.wiking@stampen.com