PRESSMEDDELANDE

Positivt kvartal för Stampen Media

Stampen Media går med vinst i tredje kvartalet och en starkt bidragande orsak bakom det förbättrade resultatet är växande upplageintäkter.
– Vi ser att vårt målmedvetna förändringsarbete ger önskat resultat, säger koncernchefen Johan Hansson.

Stampen Medias rörelseresultat i tredje kvartalet blev 12 miljoner kr. Detta ska jämföras med ett resultat på 1 miljon kr motsvarande period föregående år. Koncernchefen Johan Hansson ser flera skäl till den goda utvecklingen. Men vill speciellt lyfta fram några delar:

– Det fina arbete som görs av alla kollegor inom Stampen Media har varit avgörande för att vi har nått hit. Arbetet med vår lokala kvalitetsjournalistik har gjort att upplageintäkterna har ökat varje månad i tredje kvartalet jämfört med föregående år. Det unikt stora omställningsarbetet i Västsvensk Tidningsdistribution har också levererat resultat klart över förväntningarna, säger Johan Hansson.

Resultatet innebär en förbättring med 20 miljoner kronor jämfört med andra kvartalet 2019. Framåt kommer fokus hos Stampen Media ligga på att hitta nya intäkter.

– Resultatet vi nu kan berätta om visar att vi är på rätt väg. Att läsarintäkterna ökar är helt avgörande för att bygga en uthållig och lönsam affärsmodell. Men vi har fortfarande ett stort arbete framför oss. Speciellt den utmanande annonsmarknaden i print gör att vi måste fortsätta hitta andra och nya intäkter för att kompensera, bland annat inom distributionen. Det känns dock tryggt att vi nu har en bra grund att bygga vidare på inför 2020, avslutar Johan Hansson.

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, digitala medier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår de sju prenumererade morgontidningarna Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning och Alingsås Tidning.

För mer information, kontakta

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70