PRESSMEDDELANDE

Stampen delas upp i två självständiga koncerner: Media och Tryck

2018-11-26

Mediekoncernen Stampen avvecklar sitt moderbolag. Därmed frikopplas mediegruppen Stampen Media och tryckerikoncernen V-TAB från varandra och
blir självständiga koncerner. Bolagen har redan i dag sina egna styrelser och ledningsgrupper. Ägandet i de båda koncernerna förblir detsamma.

Förändringen är en naturlig förlängning på det omfattande strukturarbete som bedrivits på Stampen under de senaste åren. Arbetet med att förenkla och effektivisera koncernen har lett till att Stampen Media och V-TAB blivit alltmer frikopplade från varandra. Numera utgör tryck av Stampens egna tidningar mindre än 15 procent av V-TABs totala omsättning.

– Vi har de senaste åren arbetat med en medveten strategi att renodla verksamheterna och har nu kommit till en punkt där vi kan dela upp koncernen i två självständiga bolag. Det finns många fördelar med detta. Bolagen kan till exempel arbeta snabbare och mer fokuserat på sin kärnverksamhet utan att behöva kompromissa, säger Stampens koncernchef Martin Alsander.

Förändringen har påbörjats och kommer att slutföras under första halvåret nästa år. Martin Alsander kommer att ingå i och verka från de båda koncernernas styrelser.

Stampen Media utgörs av västra Sveriges ledande mediehus och når över 1 miljon västsvenskar genom sina tidningar, digitala kanaler och utomhusreklam. V-TAB är Nordens ledande tryckerikoncern med sex tryckerier i Sverige och trycker allt från magasin och tidningar till skyltmaterial och direktreklam.

För mer information kontakta:

Anna Wiking, presskontakt Stampen 031 62 43 70 anna.wiking@stampen.com