PRESSMEDDELANDE

Stampen Media gör vinst på 11.5 miljoner

Stampen Media gör en vinst på 11.5 miljoner kronor 2019.

– Det är mycket glädjande att kunna presentera ett så här bra resultat utifrån den stora omställningsprocess som branschen genomgår. Jämfört med 2018 har vi en resultatförbättring på över 43 miljoner kronor, säger Johan Hansson, koncernchef för Stampen Media.

Ökade prenumerationsintäkter för Stampen Media som helhet och ett mycket omfattande omstruktureringsarbete i distributionsbolaget VTD har varit de starkast bidragande faktorerna till den kraftiga resultatförbättringen. Samtidigt har trafikreklambolaget Wallstreet levererat det bästa resultatet på många år.

– Ett mycket gediget arbete från alla medarbetare på Stampen Media ligger bakom denna framgång, säger Johan Hansson.

Målet för 2020 för Stampen Media är ett ytterligare kraftigt förbättrat resultat jämfört med 2019.

– Vi har alla förutsättningar att förstärka den positiva utvecklingen de kommande åren utifrån den bas vi har skapat. Under 2019 ökade vi de digitala läsarintäkterna med 81 procent och ser en fortsatt kraftig tillväxt på detta område de närmaste åren. Vi ser också stor potential att utveckla vår distributionsaffär, speciellt inom det växande e-handelssegmentet. Dessa är två avgörande faktorer för att kunna upprätthålla och utveckla den lokala kvalitetsjournalistiken på västkusten in i framtiden, säger Johan Hansson.

Han tillägger:

– Att GP blev beviljade presstöd under 2019 är också en viktig anledning till att Stampen Media har kunnat leverera ett positivt resultat och därmed ytterligare stärkt journalistiken.

Stampen Media är en av Sveriges största mediekoncerner. I Stampen Media ingår ett flertal mediehus med starka positioner inom nyhetsmedier, digitala medier, utomhusreklam samt distribution. I koncernen ingår elva prenumererade morgontidningar Göteborgs-Posten, TTELA, Hallands Nyheter, Hallandsposten, Bohusläningen, Strömstads Tidning, Alingsås Tidning, Kungsbacka-Posten, Kungälvs-Posten, Mölndals- Posten, Lokaltidningen STO samt fem gratistidningar Varbergs-Posten, Vänersborgaren, Lerums-Tidning, ST-tidningen och Alingsås Kuriren. www.stampenmedia.se

För mer information, kontakta

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70