PRESSMEDDELANDE

Stampen Media minskar sin försäljnings- och marknadsorganisation

2018-05-22

Det här kommer att innebära såväl uppsägningar som frivilliga avslutserbjudanden på marknads- och försäljningssidan, säger Stampen Medias VD Johan Hansson.

Som ett led i omvandlingen mot en mer läsarintäktsdriven affär, där Stampen Medias redaktioner under den senaste tiden har förstärkts med ett 30-tal journalisttjänster, fortsätter Stampen Media att forma den interna organisationen.

Både sälj- och marknadsorganisationerna anpassas efter de nya förutsättningarna på en mediemarknad där annonsintäkterna i print fortsätter att minska, samtidigt som läsarnas behov och önskemål förändras.

– Vi kommer att gå ut med ett ensidigt frivilligerbjudande till en del av vår säljkår om att avsluta sin anställning. Dessutom blir det nödvändigt med ett 20-tal uppsägningar som i första hand berör marknadsavdelningen men också övriga delar av organisationen, dock inte redaktionerna, säger Johan Hansson.

Han tillägger:

– Det här är en del av omställningen för vår långsiktiga affärsutveckling. Den strategi som Stampen Media har arbetat med under det senaste året fokuserar på prenumerationsintäkter och redaktionella satsningar. Innehållsskapande och produkt- samt teknikutveckling blir helt avgörande i den affären. Därför gör vi dessa organisationsförändringar.

MBL-förhandlingar med fackliga parter har inletts och målet är att förändringarna ska vara genomförda efter sommaren.

– Men vi har naturligtvis respekt för utfallet av de fackliga förhandlingarna, säger Johan Hansson.

För mer information kontakta:

Daniel Olsson, kommunikationsansvarig

daniel.olsson@stampen.com

0763-094 688