PRESSMEDDELANDE

Stampen Media redovisar en vinst på 38 (10) miljoner tredje kvartalet

Stampen Media gör en vinst (ebitda) på 38 miljoner i tredje kvartalet. Det är en förbättring med 28 miljoner mot samma period 2019.

– Det är glädjande att kunna redovisa ännu ett kvartal med stark resultatförbättring. Våra prenumerationsintäkter fortsätter att växa med tvåsiffriga tal samtidigt som vi har en digital annonstillväxt på 16% i kvartalet. Detta i kombination med fortsatt ökad vinst inom distributionen drivet av volymökning inom e-handeln och stabil printupplaga ligger till

grund för detta fina resultat, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Kvartalet har varit fortsatt påverkat av coronapandemin där trafikreklamen inom kollektivtrafiken för Wallstreet Media har utmaningar på grund av det minskade resandet till följd av pandemin.

Inom annonsintäkter print ser Stampen Media en förbättring i marknaden gentemot föregående kvartal men med fortsatt lägre volymer än i början av året. 14 av Stampen Medias titlar fick under kvartalet ett riktat distributionsstöd på totalt 14,3 miljoner.

– Vi lyckas kompensera för delar av tappen i annonsintäkter print och på Wallstreet med starka resultat i övriga verksamheten. I grunden handlar det om att vi gör mycket bra journalistik som läsarna efterfrågar på alla våra titlar. Detta har även uppmärksammats externt med ett antal journalistiska utmärkelser inklusive vinst i Guldspaden för andra året i rad och ett flertal omtalade granskningar på flera av våra titlar. Nu ska vi ta det här året i hamn på bästa möjliga sätt. Sedan är det fullt fokus på att fortsätta utveckla vår journalistik och vår affär med ett antal spännande satsningar under 2021, avslutar Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING I STAMPEN MEDIA Q3 2020

För mer information, kontakta

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70