PRESSMEDDELANDE

Storsatsningen – 15 nya heltidstjänster på Göteborgs-Postens redaktion

2018-12-03

I november gick Göteborgs-Posten ut med nyheten att redaktionen sökte fyra bildjournalister på heltid. En nyhet som skapade rubriker i en bransch där neddragningar och outsourcing har varit standard under de senaste åren. Nu kan GP berätta att de fyra bildjournalisterna var det första steget i en betydligt större satsning.

Totalt handlar det om ett femtontal nya redaktionella heltidstjänster. Bland dessa ryms en utökning av teamet med grävande journalister och en ny tjänst som chef för GP:s TV-satsning.

– Självklart innebär det väldigt välkomna tillskott till vår redan mycket kompetenta redaktion, säger Christofer Ahlqvist, chefredaktör på Göteborgs-Posten. En annan viktig aspekt är den ekonomiska. Vi köper idag in mycket av det här journalistiska arbetet via frilans. Genom att avsätta utrymme till heltidstjänster kan vi dels jobba mer långsiktigt i vår finansiella planering, dels knyta till oss ovärderlig kompetens inom redaktionellt viktiga områden.

Satsningen är en del i en långsiktig strategi för Göteborgs-Posten, där det redaktionella innehållet och läsarperspektivet står i fokus. Den omställningsfas som mediebranschen befinner sig i, där annonsbaserade papperstidningar utvecklats till läsardrivna betalningsmodeller på en mängd olika fysiska och digitala plattformar, har varit avgörande

– På GP är linjen självklar. Vi ska låta vårt innehåll tala för sig själv. Genom att vara bäst på journalistik med västkustsfokus får vi fortsatt förtroende och betalningsvilja hos våra läsare, fortsätter Christofer Ahlqvist.

De femton nya tjänsterna kommer att placeras på flera olika avdelningar på GP:s redaktion, som samtidigt omstruktureras för att fortsatt möta kraven på digital utveckling och redaktionell kvalitet. De nya tjänsterna planeras att tillsättas så snart som möjligt, med arbetsstart under de första månaderna 2019.

För mer information, kontakta Daniel Olsson, kommunikationsansvarig Stampen

daniel.olsson@stampen.com

0763-094 688