PRESSMEDDELANDE

Stampen Media startar ny tidning – och ökar frekvensen på flera titlar

Stampen Media fortsätter satsa med start av en ny tidning och frekvensökning på flera titlar. Under 2021 kommer Kungsbacka-Posten och Mölndals-Posten att utökas från utgivning en dag till tre dagar per vecka. Frekvensökningen sker via prenumererade e-tidningar. Samtidigt återuppstår Partille Tidning som en prenumererad tredagars e-tidning.

– Vi har en mycket stark framtidstro på den lokala kvalitetsjournalistiken. Här finns en stor möjlighet att utveckla vår affär samtidigt som vårt demokratiska uppdrag stärks. Kranskommunerna runt våra storstadsregioner har väldigt liten lokal journalistisk bevakning och närvaro. Det vill vi ändra på runt Göteborg, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.

Parallellt med detta skapar Stampen Media tre affärsområden och ersätter publisherrollen med renodlade chefredaktörer/ansvariga utgivare på samtliga prenumererade tidningar.

– Det är chefredaktörerna som leder det lokala journalistiska arbetet och står upp för granskningar, nyheter och är vår röst i lokalsamhället. För Stampen Media är det väldigt viktigt att vi upprätthåller och förstärker detta där vi verkar. Chefredaktörerna gör skillnad, säger Johan Hansson.

De tre affärsområdena kommer att bestå av Göteborg med närliggande kranskommuner, norr med Bohuslän, Alingsås, Trollhättan och Vänersborg samt söder med mediehusen i Halland. Affärsområde Göteborg kommer att ledas av Stampen Medias COO Ola Wahlström, norr av nuvarande affärsområdeschef Pontus Roos och VD Johan Hansson tar själv ansvaret i söder.

– Vi gör detta för att renodla vår verksamhet och få ytterligare fokus på affären, både på innehållssidan och den fortsatt mycket viktiga annonsaffären, samtidigt som vi ökar takten i den digitala transformationen, säger Johan Hansson.

Du går själv vid sidan av ditt ordinarie uppdrag som VD in i rollen som affärsområdeschef i söder. Varför?

– Hallandstitlarna är våra största tidningar utanför Göteborg. Jag vill därför i nära samarbete med chefredaktörerna och säljcheferna på Hallands Nyheter och Hallandsposten lägga fokus på att få ut full potential av den marknaden. En chefredaktör kommer därför att rekryteras till Hallands Nyheter. Viveka Hedbjörk fortsätter i rollen som chefredaktör för Hallandsposten. Hallandsposten är Stampen Medias största och kommersiellt viktigaste titel efter Göteborgs-Posten. Jag är glad att vi har vår mest erfarna chefredaktör i denna roll, säger Johan Hansson.

Cecilia Frisk går från rollen som publisher till att vara chefredaktör för TTELA. Övriga chefredaktörer fortsätter i sina nuvarande uppdrag.

– Vi kommer också att behöva rekrytera chefredaktör till vår nya titel Partille Tidning och en permanent chefredaktör till Kungsbacka-Posten, säger Johan Hansson.

På säljsidan fortsätter Stampen Media att stärka greppet och den lokala närvaron. Anna Larsson har rekryterats från Schibsted som säljdirektör lokala mediehus. Parallellt genomförs omfattande utbildningsprojekt för säljchefer och säljare inom Stampen Sales Academy.

– Vi har som alla andra medieaktörer haft ett utmanande 2020, där vi ändå har lyckats stärka vår position och vårt resultat. Vi har fler betalande prenumeranter, kraftig tillväxt i antalet besökare i våra digitala kanaler, ett lönsamt och framtidsinriktat distributionsbolag i VTD samt tillväxt i våra digitala annonsintäkter. Vi har ambitiösa målsättningar inför 2021. Med alla duktiga medarbetare vi har i Stampen Media är jag övertygad om att vi kommer att kunna leverera på dessa mål, säger Johan Hansson.

För mer information, kontakta

Anna Wiking, Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70