PRESSMEDDELANDE

VTD vinner upphandling värd 100 miljoner

2018-05-21

VTD, en del av Stampengruppen, blir förmedlare av postförmedlingstjänster åt Göteborgs Stad med kringkommuner. Den nyligen vunna upphandlingen löper i fyra år med start i juni 2018 och beräknas vara värd runt 100 miljoner kronor för VTD.

Fram till 2022 är det Västsvensk Tidningsdistribution, VTD, som står för förmedling och hämtning av inrikesbrev och samhällsinformation i Göteborgs storstadsområde. Upphandlingen, som undertecknades den 16/5, är den största som VTD har deltagit i och motsvarar bland annat hämtning och lämning av två miljoner inrikesbrev per år.

– Vi är självklart väldigt glada över att Göteborgs Stad med tio kranskommuner har valt VTD som leverantör. Vi besitter unik kärnkompetens om distribution på västkusten och slogs med de största aktörerna på marknaden i denna upphandling. Att Göteborgs Stad har valt oss är ett kvitto på vår starka marknadsposition, säger Peder Schumacher, VD på VTD.

VTD står med en väl rustad organisation för att hantera det långsiktiga avtalet, men Peder Schumacher ser ändå att nyanställningar kan bli aktuella.

– Detta är ett uppdrag som vi tar oss an med tillförsikt. Med den tillväxt som VTD har idag är det självklart att vi löpande ser över behovet av rekrytering och kompetensförsörjning, fortsätter Peder Schumacher.

Upphandlingen av postförmedlingstjänster löper från juni 2018 till 2022. Inkluderade kommuner är Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Mölndal, Orust, Partille, Tjörn samt Öckerö.

För mer information kontakta:

Daniel Olsson, kommunikationsansvarig

daniel.olsson@stampen.com

0763-094 688

VTD logotyp