PRESSMEDDELANDE

Wallstreet Media inleder ett långsiktigt partnerskap med organisationen Förebildarna.

Startskottet för samarbetet var när deras kampanj Förebildsjakten lanserades på spårvagnarna i Göteborg för två veckor sedan. Kampanjens syfte är att låta unga individer upptäcka möjligheten att påverka sin egen framtid.

Förebildsjakten är en årlig kampanj som visar upp positiva exempel på lokala förebilder och berättar hur dessa valt att påverka sitt eget liv eller samhället i en positiv riktning. Totalt har 15 finalister valts ut av de nominerade i kategorierna Samhällsentreprenör, Lokal påverkan och Ung till Ung. För att se deras berättelser gå in på Forebildarna på Instagram.

Wallstreet Media är djupt imponerade av Förebildarnas arbete och samarbetet inleds för att vi tillsammans ska kunna verka för ungdomarna och utveckla arbetet till en större målgrupp. Wallstreet Media kommer primärt stötta Förebildarna i deras kampanjarbete men kommer även kolla över hur vi som organisation kan bidra till Förebildarnas dagliga arbete på olika sätt.

”Jag är imponerad av Förebildarnas arbete och brinner starkt för ungdomar. Tidigare i min karrirär jobbade jag nära ungdomar och det ger så mycket. Därför ska det bli väldigt roligt att genom vårt samarbete med Förebildarna få chansen att träffa och peppa dagens unga och få dem att tro på sig själva och vad de kan åstadkomma” säger Hanna Isacson, operativ chef på Wallstreet Media.

”Att Wallstreet Media och vi på Förebildarna nu startar ett långsiktigt samarbete betyder enormt mycket. Det möjliggör att vi tillsammans kan nå så många fler och göra en betydligt större samhällspåverkan. Vår målgrupp, unga, rör sig mycket i kollektivtrafiken där Wallstreets reklamplatser finns, vilket var en perfekt match. Att vi dessutom har gemensamma värderingar och tro på det vi gör och står för gör att detta samarbete känns klockrent” säger Julia Hult, verksamhetsledare på Förebildarna.

Om Wallstreet Media

Wallstreet Media är ett av Sveriges ledande bolag inom trafikreklam. Bolaget bedriver verksamhet i Göteborg, Stockholm och i flera städer längs västkusten. Wallstreet Media är ett helägt dotterbolag till Stampen Media.

Om Förebildarna

Förebildarna är en icke vinstdrivande organisation som genom utbildningar och kampanjer ger förutsättningar för unga individer mellan 16–25 år att kunna påverka sin framtid och samhället i en positiv riktning. Verksamheten delfinansieras av Stenastiftelsen, Västra Götalandsregionen, Kronprinsessparets Stiftelse och Skolverket.

För mer info, kontakta:

Hanna Isacson, operativ chef Wallstreet Media,
0767–676828, hanna.isacson@wallstreetmedia.se

Julia Hult, Verksamhetsledare Förebildarna,
0736-40 00 66, julia@forebildarna.se