Strömstads Tidning blir i oktober en helt digital tidning med e-tidning varje tisdag, torsdag och lördag. Tidningens nyhetssajt​ uppdateras även fortsatt dygnet runt, hela veckan. För Bohusläningen innebär nästa steg i den digitala resan att papperstidningen från 1 oktober​ kommer ut på tisdagar, torsdagar och lördagar och att e-tidningen fortsatt kommer ut måndag till lördag.

Anledningen till förändringen är förflyttningen samhället och läsarna redan gör – intresset och behovet av lokal kvalitetsjournalistik är alltjämt stort om inte växande, men beteendet är att i allt större​ utsträckning tillskansa sig den via digitala kanaler.

Johan Hansson, vd på Stampen Media:
– Majoriteten av våra läsare tar i dag del av vår journalistik digitalt och den siffran stiger för varje år. Samtidigt går kostnaden för att dela ut tidningen upp för de som har papperstidningen när det är färre printprenumeranter att sprida distributionskostnaderna på. Vi har i kombination med detta de senaste åren haft en mycket kraftig uppgång av papperspriserna på närmare 100% vilket gör att det skulle gå ut över journalistiken om större delen av kostnaden äts upp av papper och distribution. Vi gör denna förändring nu för att kunna fortsätta satsa på och utveckla journalistiken.

Gunilla Håkansson, chefredaktör på Bohusläningen och Strömstads Tidning:
– Vi måste välja – ska vi lägga pengarna på att dela ut papperstidning eller satsa på att vara en stark lokaltidning genom att satsa på kvalitetsjournalistik istället? Trots sorgen över att alla inte kan läsa tidningen digitalt, känner jag att det är den enda rimliga vägen framåt. Vi planerar även olika initiativ för att hjälpa läsare som känner sig ovana med det digitala att kunna läsa e-tidningen. Under pandemin tog många äldre steget och började vara mer aktiva på internet. Vi vill hjälpa alla som behöver stöd. När det närmar sig kommer vi bjuda in de som känner sig osäkra och visa hur man tar del av e-tidningen. Var och när får vi återkomma till längre fram.

 

För mer information kontakta:
Johan Hansson, VD Stampen Media
johan.hansson@stampen.com

Presskontakt:
anna.wiking@stampen.com