PRESSMEDDELANDE

Fortsatt stark tillväxt i digitala intäkter för Stampen Media första kvartalet

Stampen Media levererar ett resultat (EBITDA) på 20 miljoner kronor under årets första kvartal.  Det är 3 miljoner lägre än motsvarande period föregående år.

– Vi har en fortsatt fin tillväxt i våra digitala intäkter både på upplage- och annonssidan under årets första kvartal. Men höjda råvarukostnader på både tidningspapper och drivmedel för distributionsverksamheten påverkar resultatet, säger vd Johan Hansson.

Antalet digitala prenumerationer ökade med 27 procent till drygt 118 000 och utgör nu 47 procent av det totala antalet prenumeranter. Detta bidrog till en ökning av de digitala upplageintäkterna med 20 procent till 42 miljoner kronor (35). Annonsintäkterna i print påverkades av nedstängningen av Wallstreet i december 2021. Rensat för Wallstreet så ökade annonsintäkterna i print med 2 procent och totalt ökade intäkterna med 3,5 procent.

–  Jag är nöjd med att våra annonsintäkter växer både digitalt och i print. Siffrorna från inledningen av 2021 påverkades förvisso negativt av coronapandemin men vår nuvarande tillväxt visar ändå på en generell återhämtning under kvartalet som är positiv. Sedan får vi se hur omvärldsläget och ekonomin påverkar annonsmarknaden framåt, säger Johan Hansson.

Fokus under 2022 kommer fortsatt att vara att få upp snittintäkten på de digitala prenumerationerna för alla titlar inom Stampen Media.

– Vi ser att vi ännu ligger en bra bit bakom Norge i snittintäkter på digitala prenumerationer medan priserna på pappersprenumerationer är ganska lika mellan länderna. Här kommer vi att lägga mycket kraft framåt på att få upp dessa, säger Johan Hansson.

RESULTATUTVECKLING STAMPEN MEDIA Q1 2022

För kommentarer, kontakta:
Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70