PRESSMEDDELANDE

Prenumerationsintäkter och e-handelspaket lyfter Stampen Medias resultat

En fortsatt stark tillväxt för prenumerationsintäkter och e-handelspaket samt god kostnadskontroll ligger bakom en resultatförbättring för Stampen Media på 16 miljoner i första kvartalet. Vinsten (EBITDA) i kvartalet landar på 20 miljoner (4).

– Vi har haft ett fortsatt bra momentum in i 2021 efter en stark avslutning förra året. Vi har stärkt vår snittintäkt per prenumerant (ARPU) för alla våra produkter samtidigt som leveransen av e-handelspaket inom vårt distributions- och logistikföretag VTD slår nya rekord varje månad. Under större delen av första kvartalet 2020 hade vi ju inte pandemin så jag är nöjd med att vi har lyckats leverera denna resultatförbättring, säger Johan Hansson, VD Stampen Media.
Precis som under 2020 har första kvartalet 2021 präglats av pandemin. Detta visar sig framför allt inom trafikreklam där Wallstreet tappade 39% i annonsintäkter mot föregående år. Även annonsintäkterna i papperstidningarna hade det motigt, speciellt i februari, men där förbättrades läget något under slutet av kvartalet och slutade 24 % ned mot föregående år.

– Vi började se en liten ljusning på annonsmarknaden för nyhetsmedia i mars som har fortsatt i april. Om massvaccineringarna kan komma igång den närmaste tiden så har vi förhoppningar om en återhämtning inom trafikreklam men även för nyhetsmedia under andra halvåret. Tack vare det fokuserade omställningsarbete hela organisationen har genomfört de senaste åren – där prenumerationer nu utgör över hälften av hela koncernens intäkter samtidigt som e-handeln och digitala annonsintäkter växer stadigt – är vi mindre sårbara för printannonsmarknadens nedgångar än vi var för några år sedan, säger Johan Hansson.

För kommentarer, kontakta:

Anna Wiking
Presskontakt Stampen Media
anna.wiking@stampen.com
031-62 43 70