Stampen Medias resultat (EBITDA) för tredje kvartalet blev 25 miljoner. Det är en halvering jämfört med föregående år (51). Intäkterna minskade med nio procent och kostnaderna med två procent.

– Som nämndes vid förra kvartalets rapport har vi haft mycket utmanande marknadsförhållanden under tredje kvartalet, detta särskilt inom annonsaffären där vi tappade 26 procent mot föregående år, säger Johan Hansson, Vd Stampen Media.

Upplageintäkterna minskade med fem procent, dels beroende på de ovan nämnda marknadsförhållandena med lägre upplagevolymer men även på grund av en fortsatt överflyttning till digitala prenumerationer med en lägre snittintäkt (ARPU). De digitala upplageintäkterna växte med 8 procent.

I kvartalet har ett omfattande effektiviseringsprogram påbörjats för att kompensera för de minskade intäkterna och den fortsatta digitala transformationen.

– Det har varit ett krävande kvartal på flera plan särskilt för alla kollegor som drabbats av de nedbemanningar som genomförts. Dessa har slutförts under oktober månad. Samtidigt pågår implementeringen av effektiviseringsprogrammet inom distributionen. Detta kommer att ge betydligt minskade kostnader från och med januari 2024 för att ta höjd för en fortsatt utmanande marknad, säger Johan Hansson.