PRESSMEDDELANDE

”Trovärdig kontext får för lite utrymme i debatten” – 5 mediechefer uttalar sig i en gemensam film

Fem av Sveriges mest namnkunniga mediechefer uttalar sig i en gemensam film och riktar en passning till svenska annonsörer och medieköpare.

–Det är tydligt att de värden som vi nyhetsmedier står för, växer i tider när det är mycket osäker information i omlopp, säger GP:s chefredaktör Christofer Ahlqvist.

Men hög trovärdighet och rekordmånga inloggade läsare borde förtjäna en ännu starkare plats i debatten menar samtliga fem mediechefer.

 

Upprinnelsen till det gemensamma uttalandet som man nu går ut med är mediehusens olika studier och mätningar under året som alla tyder på en och samma trend; svenska folket vänder sig alltmer till de etablerade nyhetsmedierna för att förstå sin samtid. I själva verket handlar det om rekordsiffror på flera håll.

–Vi ser ju på Bonnier samma trend som övriga mediehus att konsumtion av nyhetsmedier har ökat radikalt i takt med pandemin, uttalar sig Alexander Lydecker, CCO på Bonnier News i filmen.

Samtidigt som flera mediehus vittnat om en minskad annonsaffär under pandemin har flera ändå all time high när det kommer till läsaraffären. I början av året stod det klart att Stampen Media under 2020 ökat sina upplageintäkter med 9 procent och de digitala prenumeranterna steg med 46%. På flera håll i landet satsas det på den lokala journalistiken, senast i maj utannonserade lokalmediekoncernen NWT att man satsar 100 miljoner i digitalisering och anställer över 30 personer.

–Det sker så mycket i världen, Sverige och i våra lokala samhällen just nu och människor vill förstå vad som sker. Då vänder man sig till en trovärdig källa för att ta reda på och förstå, menar Lina Hedenström, VD på lokalmediekoncernen NTM.

Flera av Bonnier News varumärken visade ökad läsning av papperstidningen under pandemiåret, vilket var ett trendbrott. Samtidigt som det digitala läsandet ökat starkt. Även digitala prenumerationer har haft en mycket positiv utveckling.

Mediekompaniet har kartlagt läsarbeteenden i svensk lokalmedia som visar att både lästiden är längre och sidvisningarna fler per besök. Majoriteten av lokala nyhetsmedierna har aldrig tidigare haft så många inloggade läsare i sina digitala kanaler.

Redan innan pandemin producerade de svenska nyhetsmedierna den gemensam studien “Effekten av nyhetsmedia” som visade att nyhetskontexten är ett bra val för annonsören oavsett om målbilden är att bygga varumärke eller att driva direkt försäljning. En hög andel nyhetsmedia i mediemixen är en god strategi konkluderade rapporten.

–Trovärdig kontext och brand safety får för liten plats i debatten. Jag tycker den frågan bör diskuteras oftare. De senaste åren har annonsmarknaden överösts med nya annonsvisningar. Det är dock inte alltid kvalitativa annonsvisningar, säger Joakim Flodin, VD på Schibsted Marketing Services.

Tider av osäkerhet har stärkt nyhetsmediernas roll i mediekontexten när svenskarna söker trovärdighet och pålitlighet.

–Alla oansvariga utgivare på nätet har gjort oss ansvariga utgivare ännu viktigare, säger Christofer Ahlqvist, GP.

Mediecheferna riktar därför en gemensam passning till svenska annonsörer i filmen och menar att läsarnas val av nyhetskanaler visar på vikten av den journalistiska kontexten.

–Som annonsör kan man rida på ett högt engagemang i våra nyhetskanaler med trovärdighet och den rätta miljön. Med ökad läsning får man också ökad effekt på sina annonser, säger Lina Hedenström, NTM.

I flera av mediehusens studier under pandemiåret kan man utläsa hur läsarnas ökade engagemang i nyhetskanalerna har haft en positiv effekt på annonsörernas innehåll.

–Impact för ett varumärke är ju densamma, att man ligger i samband med en trovärdig nyhetskontext. Och det ger ju som vi vet tydliga effekter på varumärkeskännedom och erinran, säger Alexander Lydecker, Bonnier News.

De fem mediecheferna summerar alla ett tufft pandemiår med en stark läsaraffär som kännetecknat perioden efter mars 2020. Alla vittnar de om rekordmånga inloggade läsare och studier som visar på hög annonseffekt. Ett centralt resonemang är givetvis journalistiken som genomsyrar alla fem mediechefers resonemang.

– För våra kunder och annonsörer så är det oerhört viktigt att Aftonbladet och andra nyhetsmedier är en miljö där det finns en ansvarig utgivare. Vi agerar utifrån vissa regelverk i vår bransch som vi har kommit överens om när det kommer till etiska riktlinjer, kommersiella riktlinjer och varumärkesriktlinjer, säger Lena K Samuelsson, publisher på Aftonbladet, i filmen.

I september 2021 släpper nyhetsmedierna en uppföljare till 2019 års rapport, Effekten av nyhetsmedia. I den nya gemensamma studien tittar man ännu en gång på vilken effekt nyhetskontexten har för varumärkens ROI.

Filmen hittar du här.

Alexander Lydecker, Bonnier News

Joakim Flodin, Schibsted

Christofer Ahlqvist, Stampen Media

Lina Hedenström, NTM

Presskontakt:

Stampen Media – Anna Wiking, anna.wiking@stampen.com